Gedragsregels in de Sport: Waarom Ze Zo Belangrijk Zijn

door Joost Nusselder | Geupdate op:  8 juli 2022

Ik schrijf deze artikelen met veel plezier voor mijn lezers, jullie. Ik accepteer geen betaling voor het schrijven van reviews, mijn mening over producten is die van mijzelf, maar als je mijn aanbevelingen nuttig vindt en je uiteindelijk iets koopt via een van de links kan ik daar mogelijk een commissie over ontvangen. Meer informatie

Sport regels zijn belangrijk omdat ze ervoor zorgen dat iedereen zich aan dezelfde spelregels houdt. Zonder regels zouden er oneerlijke situaties ontstaan en zou het spel niet eerlijk verlopen. Daarom zijn sportregels belangrijk voor iedere sporter.

In dit artikel leg ik je uit waarom dat zo is en wat de belangrijkste regels zijn.

Wat zijn regels

Gedragsregels in de Sport: Respect is het Sleutelwoord

Regels van Respect

We zijn allemaal verantwoordelijk voor een goede sfeer en gang van zaken tijdens de trainingen en wedstrijden. Daarom is het belangrijk dat we elkaar met respect behandelen, elkaars eigendommen respecteren en onze omgeving respecteren. Schelden, pesten en bedreigen zijn absoluut verboden. Fysiek geweld is niet toegestaan. We moeten respect hebben voor ieders kunnen en elkaar helpen en steunen tijdens trainingen en wedstrijden. Er is geen plaats voor racisme of discriminatie en we moeten open communicatie aanmoedigen om problemen op te lossen.

Gedragsregels voor Begeleiders in de Sport

Om ervoor te zorgen dat iedereen die betrokken is bij de sportvereniging op de hoogte is van de gedragsregels, is het belangrijk dat deze gedragsregels gedeeld worden met de leden, bijvoorbeeld via de website of bijeenkomsten. De gedragsregels vormen, samen met de omgangsregels, een richtlijn voor de omgang tussen sporters en begeleiders.

De begeleider moet een omgeving en sfeer creëren waarin de sporter zich veilig voelt. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter deze aanraking als seksueel of erotisch van aard zal ervaren. Verder moet de begeleider zich onthouden van elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn absoluut verboden.

Tijdens trainingen, wedstrijden en reizen moet de begeleider met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Verder mag de begeleider geen (im-)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook mag de begeleider geen financiële beloning of geschenken aannemen van de sporter die in onevenredige verhouding staan tot de gebruikelijke honorering.

De basisregels van respect

Respect voor elkaar

We houden van elkaar en dat betekent dat we elkaar met respect behandelen. We schreeuwen niet naar elkaar, pesten elkaar niet en bedreigen elkaar ook niet. Fysiek geweld is absoluut niet toegestaan.

Respect voor eigendommen

We hebben allemaal eigendommen die we waarderen en waar we zuinig op zijn. We zullen dus altijd respect hebben voor de eigendommen van anderen.

Respect voor de omgeving

We zijn allemaal verantwoordelijk voor het behoud van onze omgeving. We zullen dus altijd respect hebben voor de natuur en de mensen om ons heen.

Respect voor ieders kunnen

We zijn allemaal uniek en hebben allemaal verschillende talenten. We zullen dus altijd respect hebben voor de verschillende kunnen van iedereen.

Help elkaar

We helpen elkaar tijdens trainingen en wedstrijden. We steunen elkaar en zorgen ervoor dat we allemaal het beste uit onszelf halen.

Een goede sfeer

We zijn allemaal verantwoordelijk voor een goede sfeer en gang van zaken tijdens de trainingen en wedstrijden. We zullen dus altijd respectvol met elkaar omgaan.

Geen racisme of discriminatie

Racisme en discriminatie hebben geen plaats in onze omgeving. We zullen dus altijd respect hebben voor iedereen, ongeacht hun achtergrond.

Open communicatie

We zullen altijd open en eerlijk met elkaar communiceren. We lossen problemen op door erover te praten, in plaats van elkaar uit te schelden.

Gedragsregels voor Sportbegeleiders: Wat je Moet Weten

Waarom zijn deze regels belangrijk?

De relatie tussen de trainer en de sporter is erg belangrijk in de sport. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. Uit cijfers blijkt dat plegers veelal begeleiders zijn en slachtoffers veelal sporters. Door deze gedragsregels bekend te maken laat een sportvereniging zien dat zij werk maakt van het tegengaan van Seksuele Intimidatie.

De Gedragsregels voor Begeleiders in de Sport

Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie.
 • De begeleider zal de sporter geen (im-)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Het is belangrijk dat iedereen die betrokken is bij de sportvereniging op de hoogte is van deze gedragsregels. Deze regels vormen – aangevuld met de omgangsregels – een richtlijn voor de omgang tussen sporters en begeleiders. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt, kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond. Dus als je een begeleider bent, is het belangrijk dat je deze regels kent en er naar handelt.

Hoe je als ouder de cricketervaring van je kind kan verbeteren

We willen allemaal dat onze kinderen met plezier cricket spelen. Maar als ouder is het soms moeilijk om je kinderen te laten genieten van het spel, zonder dat je je ermee bemoeit. Gelukkig hebben we een paar tips die je kunnen helpen om de cricketervaring van je kind te verbeteren.

Positief aanmoedigen

Wees positief en geef je kind aanmoediging. Kinderen houden niet van ouders die schreeuwen langs de boundary of aanwijzingen roepen bij de kooi. En vergeet ook niet dat kinderen liever meedoen met een verliezend team dan niet aan de beurt komen en op de bank zitten van een winnend team.

Hou het plezierig

Het is belangrijk dat je kind plezier heeft tijdens het spelen van cricket. Stimuleer je kind om volgens de regels en sportief te spelen. Leg de nadruk op het plezier en de inzet van je kind tijdens het spel, niet op winst of verlies.

Respecteer de coaches

Respecteer de beslissingen van coaches, begeleiders en scheidsrechters. Laat het coachen aan de coach over en schreeuw geen aanwijzingen vanaf de kant naar je kind. Toon waardering voor alle vrijwillige coaches, scheidsrechters en begeleiders. Zonder hen, kan je kind niet sporten.

Verbeter de omgeving

Je bent medeverantwoordelijk voor een positieve en veilige sportomgeving van uw kind. Verbaal en fysiek geweld of denigrerende opmerkingen horen nergens, dus ook niet bij sport. Respecteer de rechten, waardigheid en waarde van elk individu, onafhankelijk van zijn/haar geslacht, culturele achtergrond, religie of vaardigheid.

Als je deze tips volgt, zal je kind met plezier cricketen. En wie weet, misschien wordt je kind wel de volgende Tendulkar!

Hoe kunnen sportclubs ongewenst gedrag voorkomen?

Cursussen voor bestuurders

Bestuurders van sportclubs kunnen cursussen volgen om te leren hoe ze een positieve sportcultuur kunnen bevorderen. Denk aan tips over hoe je erover kunt praten met je clubleden.

Begeleiding voor trainers en begeleiders

Vrijwillige (jeugd)trainers en teambegeleiders zonder opleiding kunnen begeleiding krijgen. Niet alleen om de sport leuker te maken, maar ook om de kennis en techniek van de sport over te brengen. Deze begeleiding krijgen ze bijvoorbeeld van buurtsportcoaches die door gemeenten of sportbonden worden opgeleid.

Aanpassingen in de spelregels

Door makkelijke aanpassingen in de spelregels kunnen we ervoor zorgen dat winnen minder belangrijk is dan plezier. Bijvoorbeeld door geen uitslagen meer te publiceren en de sport zo minder competitief te maken. De KNVB doet dit al bij het jeugdvoetbal tot 10 jaar.

Conclusie

Regels zijn belangrijk voor iedereen die betrokken is bij sport. Ze helpen om een veilige en respectvolle omgeving te creëren waarin iedereen zich prettig voelt. De regels zijn er om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan dezelfde normen houdt en dat er geen ongewenste situaties ontstaan.

De basisregels zijn: respect voor elkaar, elkaars eigendommen en de omgeving; geen schelden, pesten of bedreigen; geen fysiek geweld; respect voor ieders ‘kunnen’; helpen en steunen tijdens trainingen en wedstrijden; geen racisme of discriminatie; open communicatie en het oplossen van problemen door erover te praten.

Daarnaast hebben begeleiders in de sport ook hun eigen gedragsregels. Deze regels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. Ze zijn afdwingbaar en als een of meerdere gedragsregels overtreden worden, kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.

De gedragsregels voor begeleiders in de sport zijn onder andere: zorgen voor een veilige omgeving; geen machtsmisbruik of seksuele intimidatie; geen seksuele handelingen of relaties met jeugdige sporters tot zestien jaar; geen seksueel getinte intimiteiten; gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en de ruimte waarin de sporter zich bevindt; bescherming tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.

Joost Nusselder, de oprichter van scheidsrechters.eu is een content marketer, vader en houdt van het schrijven over allerlei sporten, en heeft zelf het grootste deel van zijn leven ook flink gesport. Nu maakt hij sinds 2016 samen met zijn team hulpvaardige blog artikelen om trouwe lezers te helpen bij hun sportactiviteiten.